Typ10

Kinderen kunnen op korte tijd blind typen met Typ10. We gebruiken verschillende ‘leerkanalen’ om de letters aan de juiste vinger te koppelen. Aan de hand van kleuren, afbeeldingen, posities, oefen je deze koppelingen op een leuke, speelse manier in. De nadruk ligt op het correct automatiseren en memoriseren van de letters en niet zozeer op het tempo. Dat verhoogt vanzelf na verloop van tijd, als je regelmatig blijft typen.

De typlessen gaan door in kleine groepjes (max. 4) tijdens de schoolvakanties. Individuele lessen zijn ook mogelijk, indien er sprake is van een leer- of ontwikkelingsstoornis.

Meer info: www.kinepolaris.be

cursussen logopedie focus lokeren

Brein@Buddy

Kinderen ervaren de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs vaak als moeilijk. Het plannen en organiseren en schematiseren van leerstof vragen heel wat inspanning en we merken dat dit vaak moeilijk verloopt. Vanuit die ervaring hebben wij de cursus Brein@Buddy ontwikkeld voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar. Op die manier worden de kinderen reeds in de lagere school voorbereid op de overgang naar het secundair onderwijs.

De cursus bestaat uit een oudersessie, gevolgd door tien sessies met de kinderen.

Maak een afspraak